Over ons

Combinatie Kamper Muziek Verenigingen

Over ons

C.K.M.V. is een overkoepeling van alle Kampermuziekkorpsen.

Is sinds 29-11-2017 een stichting met statuten en reglementen. 

Kampen telt 10 muziekverenigingen met meer dan 1000 leden:

- A M D G: A-orkest, Jeugdorkest, leerlingenorkest, dweilorkest, A-majorettepeleton, B-majorettepeleton.

- Broederband: A-orkest, Brobando, dweilorkest.

- Fidelio: Volwassenorkest, jeugdorkest.

- Euphonia: A-orkest, B-orkest, dweilorkest.

- Excelsior: A-orkest, B-orkest, leerlingenorkest.

- Kamper Jachthoornkorps: C-orkest

- Kamper Trompetter Korps:  KTK, JKTK, leerlingenorkest, KTK bengels, KTK music kidz, dweilorkest.

- Oranje. A-orkest: Jeugdorkest, leerlingenorkest, dweilorkest, 3 majorettepeletons.

- Stedelijk Orkest:  A-orkest, leerlingenorkest, malletband, dweilorkest, stadskoor.

- Volharding: A-orkest, tamboer-lyrakorps, 2 majorettepeleton.

De toenmalige besturen van deze verenigingen hebben in 1971 afgesproken om een aantal zaken beter op elkaar af te stemmen in de vergadering met het comité avondvierdaagse. Er was toen wat geharrewar over de verdeling van de muziek uren en de verschillende vergoedingen die men er voor vroeg.

De eerste aanleiding was om te zeggen "Gelijke monniken gelijke kappen" en vervolgens stappen te ondernemen voor een betere subsidieregeling en de verdere activiteiten op elkaar af te stemmen.

Dit overleg is gegroeid tot een constant voorzitters overleg, bijgestaan door een bestuurslid. En hierdoor is verbroedering ontstaan.

Hiervoor hadden de korpsen onafhankelijk van elkaar gewerkt en de gewenste harmonie van elkaar was zoek -in muziektermen te spreken. Er was vaak sprake van dissonanten!

Sinds de oprichting heeft dat vele goede vruchten afgeworpen en naar wij merken, als erg plezierig ervaren bij allerlei instanties en onze opdrachtgevers.

Zo kunnen we ons als blok inzetten voor ruim 1000 leden voor een goede vrije tijdsbesteding.

We hebben bij de gemeente wel eens gehoord dat alle soorten verenigingen zo'n overkoepeling moeten hebben.

De voorzitters komen wanneer nodig, in alfabetische volgorde, bij elkaar in een clubgebouw en gemiddeld is dat p/m 6-7x per jaar. De volgende datum wordt dan afgesproken met een vooraf gestuurde agenda over allerlei zaken die op dat moment spelen. Eén en ander verzameld via het secretariaat.

De voorzitter van die vereniging waar we vergaderen is tevens gastheer en gespreksleider en zorgt dat er koffie is. Na afloop is er nog een kort gezellig samenzijn met een drankje en dit wordt betaald uit de C.K.M.T. kas. Deze kas bestaat uit een storting van alle verenigingen, en hieruit worden vergaderkosten, gezamenlijke jubilea, cadeaus et cetera van betaald. Bijtijds wordt gewaarschuwd als de bodem van deze kas in zicht is.

Secretaris

Jan Kiel

0637339793

info@ckmv.nl

 
@ Copyright. Jan Kiel