Over ons

Over ons

C.K.M.V. \(Combinatie Kamper Muziek Verenigingen)  is een overkoepeling van alle Kampermuziekkorpsen. 

Is sinds 29-11-2017 een stichting met statuten en reglementen. 


Kampen telt 10 muziekverenigingen met meer dan 1000 leden:

- A M D G: Harmonie-orkest:  A-orkest, Jeugdorkest, leerlingenorkest, dweilorkest, A-majorettepeleton, B-majorettepeleton.

- Broederband: Harmonie-orkest  A-orkest, Brobando, dweilorkest.

- Euphonia: Fanfare:   A-orkest, B-orkest, dweilorkest.

- Excelsior: Brassband: A-orkest, B-orkest, leerlingenorkest.

- Kamper Jachthoornkorps: C-orkest - Bikkels (mensen met een beperking)

- Kamper Trompetter Korps:  KTK, JKTK, KTK music kidz,  KTK bengel, dweilorkest.

- Oranje. drum- en showfanfare:  A-orkest: Jeugdorkest, leerlingenorkest, dweilorkest, 3 majorettepeletons.

- Stedelijk Orkest: Harmonie-orkest:  A-orkest, leerlingenorkest, malletband, dweilorkest, stadskoor.De toenmalige besturen van de blaasorkesten  hebben in 1971 afgesproken om een aantal zaken zoals optredens en vergoedingen, beter op elkaar af te stemmen. Dit CKMT (Combinatie Kamper Muziek- en Trompetterkorpsen overleg is gegroeid tot een constant voorzitters overleg, bijgestaan door een secretaris. Na toetreding van het Kamper Symfonie-orkest Fidelio is in 2017 besloten de naam te wijzigen in CKMV. 

Naast de verdeling van de optredens is er ook gekeken naar gezamenlijke inkoop en worden diverse ervaringen en plannen met elkaar gedeeld.  Er is  hierdoor een verbroedering ontstaan.


Sinds de oprichting heeft dat vele goede vruchten afgeworpen en naar wij merken, als erg plezierig ervaren bij allerlei instanties en onze opdrachtgevers.

Zo kunnen we ons als blok inzetten voor ruim 1000 leden voor een goede vrije tijdsbesteding.

We hebben bij de gemeente wel eens gehoord dat alle soorten verenigingen zo'n overkoepeling moeten hebben.


De voorzitters komen 4-6 x per jaar bij elkaar waarbij de verenigingen bij toerbeurt gastheer/voorzitter zijn. Er wordt gesproken nav een  vooraf gestuurde agenda over allerlei zaken die op dat moment spelen. Eén en ander verzameld via het onafhankelijke secretariaat vanaf okt 2019 ondergebracht bij Quintus, centrum voor kunst en kunsteducatie in Kampen.

De voorzitter van die vereniging waar we vergaderen is tevens gastheer en gespreksleider en zorgt dat er koffie is. Na afloop is er nog een kort gezellig samenzijn met een drankje en dit wordt betaald uit de C.K.M.V. kas

. kas. Deze kas bestaat uit een storting van alle verenigingen, en hieruit worden vergaderkosten, gezamenlijke jubilea, cadeaus et cetera van betaald. Bijtijds wordt gewaarschuwd als de bodem van deze kas in zicht is.