Quintus

Quintus centrum voor kunst en kunsteducatie

Kampen en omgeving heeft 10 muziekverenigingen, in alle facettten, waaruit 13 korpsen onderdeel van zijn.

In samenwerking met Quintus, centrum voor kunst en kunsteducatie  kunnen leden van deze korpsen een landelijk gecertificeerde opleiding krijgen en tegelijkertijd aanspraak maken op een aanzienlijke korting te beginnen met 50% van het lesgeld van Quintus.  De opleiding bestaat uit 4 fases (A t/m D)  Iedere fase kan worden afgesloten met een landelijk uitgegeven muziekdiploma.

 

Bent U geïntereseserd, neem dan contact op met het C.K.M.V., het overkoepelend orgaan van alle muziekkorpsen uit Kampen en omgeving.

Contact formulier

 
 
 
 
 

Adres: secretaris

 

Mariëlle van Zanten

p/a Quintus

Vloeddijk 38

8261GC Kampen

 

EMAIL: info@ckmv.nl

 

Telefoon: 0383371200